Integritetspolicy

Insamling av information

På vår webbplats https://kaentreprenad.se sparas ingen information från dig när du kontaktar oss via e-post.

Användning av information och syfte

Den information vi erhåller av dig via e-post eller telefonsamtal, och som vi sparar, kommer att användas till:

  • att kunna utföra arbetet hos dig enligt dina önskemål, t ex anläggningsarbeten, snöröjning mm.
  • fakturering
  • ansökan om Rot

Uppgifterna sparas tills utgång av garanti på utfört arbete.

Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter.

 Informationsskydd

Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är installerade hos leverantör och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Cookies

Vår användning av cookies kopplas överhuvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Radera personuppgifter

Du kan när som helst kontakta oss på info@kaentreprenad.seför att få information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig eller om du vill att vi raderar dina personuppgifter.

Samtycke

Genom att anlita oss för olika entreprenadarbeten godkänner du vår integritetspolicy.