Referensprojekt

Bygg och renovering

Vi tar oss an renoveringar och byggarbeten för villor och fastigheter.  Vi har gjort tillbyggnader, renoveringar, köksinstallationer, ytskikt, altaner. Vi samarbetar med Götenehus hus och utför stomresning och montering.

badrum

Badrum, privat villa 2018

Altan

Privat villa 2018

Tillbyggnad

Tillbyggnad av privat villa. i Lindome.

parkskötsel

Vi tar helhetsansvar för dina grönområden och håller gräsmattor, häckar och parkområden snygga och prydliga. .

Gräsklippning

Parkområde i Lindome

Parkskötsel

Trimmer, lövblås och snygga parker

Trädbeskärning

Häckar, buskage och trädbeskärning

anläggning

Vi gör anläggnignsarbeten och markberedning. Vi har gjort husgrunder, bärlager, renovering av grusvägar och dikarbeten. Estetiskt tilltalande arbeten kring stensättning och byggnation av stenmurar.. 

husgrunder

Husgrund för tillbyggnad.

Plattsättning

Altan Långåsvägen, 2020

fastighetsskötsel och Fastighetsförvaltning

Vi utför fastighetsskötsel för industrifastigheter och hyreshus. Vi arbetar också med fastighetsförvaltning och erbjuder en helhetslösning för din fastighet. Tjänster som tekniskt underhåll, grönområden, vaktmästeri, service, felanmälan och hyresadministration.

Felanmälan

Emma tar felanmälan, fastighetsförvaltning.

Underhåll

Underhåll av läckande avlopp.

Vaktmästeri

Jour, felavhjälpning och tillsyn.

snöröjning

Vi har en bra maskinpark och kan hantera snöröjning, plogning och flisutläggning  av vägar, cykelbanor, industrifastigheter, parkeringsytor och liknande. Snöröjning sker på säsongsupphandling och utförs efter vädrets makter.

Plogning

Plogning av mindre väg

Vinterväg

Vinterväghållning.

cykelbanor och stråk

Plogning och utlägg av flis i radhusområde.

ställningar

Vi hyr ut och monterar ställningar till små och stora projekt. Vi kan resa upp till 1000 m2 stora ställningar upp till 7 våningar högt. 

Ställning till nyproduktion

Ställning Saffransgatan

Ställning villa

Privat villa Vallda

ställning till industri

Kareby Kungälv, . 1000 m2.