STANNA INTE!
-FORTSÄTT DIN VERKSAMHET MED OSS

Vi är din partner när det gäller mark, entreprenad och förvaltning.

Bygg och Renovering

Vi utför nybyggnation, renoveringsarbeten, tillbyggnader av villor, hyreslägenheter och fastigheter.

Parkskötsel

Vi förvaltar och underhåller dina grönytor, häckar och gräsmattor under sommarhalvåret.

Anläggning

Vi utför markarbeten för dränering, markberedning husgrunder och stensättning.

Fastighetsskötsel

Vi utför fastighetsskötsel och fastighetsförvaltning av industrifastigheter och hyreshus.

Snöröjning

Vi snöröjer vägar, industritomter, gångbanor och bostadsområden under vintersäsong.

Ställningar

Vi tar helhetsåtagande kring byggnadsställningar. Konsultation, uthyrning, resning, rivning.

PARTNERS TILL OSS

VÅRA KUNDER SÄGER

"...vägarna och cykelbanorna är snöröjda och flisade innan bagaren ger sig av till jobbet...."
Beställare
Förbo fastigheter, Lindome
“Snabb service vid felanmälan"
Hyresgäst
GLG fastigheter

Vi som jobbar på KA Entreprenad

Andreas Godsäter

Andreas leder och driver firman på daglig basis och ser till att jobben håller rätt kvalitet. Servar maskiner och reser ställningar.

Emma Johansson

Emma jobbar på kontoret med ekonomi, administration och felanmälan. Emma har varit på firman sedan 2017.

Daniel Svensson

Daniel jobbar med förvaltning, skötsel och grönytor. Medarbetare sedan 2018.

Marcus Rudeberg

Rutinerad och meriterad snickare som varit på firman sedan 2012.

Kristoffer Larsson

Kristoffer är snickarlärling som kommit upp i farten. 

Kjell Andersson

Kjell är rutinerad snickare som varit på firman sedan 2015

Mikael Larsson

Mikael jobbar mest med förvaltning av grönytor och fastighetsskötsel. Vintertid blir det en del snöröjning.